Vážené dámy, vážení pánové,

 

posíláme Vám informaci o organizačních změnách v našem spolku.

 

Základní organizace Svazu důchodců (nyní Senioři ČR) vznikla v roce 2014, v současné době má 259 členů.

 

Do října letošního roku jsme při veškeré korespondenci používali kromě oficiálního názvu našeho zapsaného spolku

,,Senioři ČR, základní organizace Karlovy Vary" také logo ,,Věčně mladí Varáci", na které jsme měli od 31. května 2016 ochrannou známku.

 

Nevíme, jakým způsobem se povedlo našemu bývalému předsedovi Vladimíru Kameníkovi a bývalé místopředsedkyni Ludmile Fišerové toto logo zrušit bez vědomí zbytku členů výboru a bez projednání na výborové schůzi.                    Založili si 27. září 2018 svůj nový spolek pod názvem našeho loga ,,Věčně mladí Varáci".

Spolek byl zapsán u Krajského soudu v Plzni 12. října 2018.

 

Dáváme proto na vědomí, že se od tohoto spolku plně distancujeme.

 

Dne 19. 11. 2018 byli Vladimír Kameník a Ludmila Fišerová převážnou většinou členů výboru (75 %) odvoláni z funkcí

předsedy a místopředsedy základní organizace, z.s.

Jednání mimořádně svolaného výboru se zúčastnilo všech 12 stávajících členů, 9 hlasovalo pro odvolání obou.

Byla zde přítomna i předsedkyně Krajské rady Seniorů ČR Karlovy Vary paní Marie Majdlová spolu s místopředsedkyní KR paní Danielou Černou.

 

Berte to, prosím, jako základní informaci. Veškeré Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme na nové mailové adrese


                    seniorikvzo@seznam.cz nebo navštivte naše nové stránky www.seniorikvzo.cz

 

 

Výbor ZO SČR Karlovy Vary, z.s.